Imate pitanje? Pozovite 033 658 038
Deponija otpada u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići je kategorisana kao deponija za bezopasni otpad. Spisak definisanih vrsta otpada koji je dozvoljen da se odloži na deponiji je određen na osnovu Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, br.33/03). Vrste otpada koje se prikupljaju na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići određene su prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/05).

RCUO Smiljevići obuhvata površinu od 65 ha. Poduzimaju se neophodne aktivnosti za njegovo unapređenje i maksimalno funkcionisanje u vidu Sanitarne deponije, uz kontrolisano odlaganje otpada na izgrađene i pripremljene plohe sa multibarijernom zaštitom na takav način da se minimizira opasnost po zdravlje i okoliš. Kontinuirano se vrši monitoring procjednih voda, zraka i buke u skladu sa propisima iz Okolinske dozvole, te održavanje rekultivisanih površina


Sanitarno odlaganje otpada 

Tehnologija deponovanja sastoji se u tome da se na vodonepropusnu podlogu miješani komunalni otpad odlaže u slojevima visine 2,5 – 3m. Svakodnevno, otpad se prekriva izolirajućim slojem inertnog materijala od 15 do 25cm. Razastiranje otpada vrši se buldožerima ili kompaktorima, čime se ravna i nabija otpad u sloju do 0,5 m. Tako se ide do visine 2,5-3 m. Zadnja prekrivka je sa inertnim materijalom visine 60-80cm (sa ugradnjom geofolije).

Obavezno mora postojati drenažni sistem za prikupljanje procjednih voda i deponijskog plina. Procjedne vode se moraju prvo pročistiti pa tek onda ispustiti u okoliš. Deponijski plin se može koristiti za proizvodnju električne i toplinske energije. 


Propratnica - odlaganje otpada na deponiji Smiljevići

Svi pravni subjekti sa kojim KJKP“RAD“d.o.o. Sarajevo je sklopio Ugovor ili kojima je odobreno odlaganje otpada na deponiju Smiljevići putem narudžbenice, dužni su uz svaki transport otpada obezbjediti uredno popunjenu i ovjerenu propratnicu.

U propratnici je važno navesti vrstu otpada, u skladu sa Šifarnikom otpada prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama (Sl. Novine FBiH br.09/05)

Propratnicu možete preuzeti ovdje.

Za sve dodatne informacije kontakt tel: 033 64 10 51


Izvještaji u skladu sa Rješenjem o okolinskoj dozvoli za RCUO Smiljevići
Datum Dokument
05.04.2024. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec mart 2024 downloadPreuzimanje
11.03.2024. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec februar 2024 downloadPreuzimanje
12.02.2024. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec januar 2024 downloadPreuzimanje
12.01.2024. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec decembar 2023 downloadPreuzimanje
12.12.2023. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec novembar 2023 downloadPreuzimanje
13.11.2023. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec oktobar 2023 downloadPreuzimanje
12.10.2023. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec septembar 2023 downloadPreuzimanje
12.09.2023. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec august 2023 downloadPreuzimanje
11.08.2023. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec juli 2023 downloadPreuzimanje
01.08.2023. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec juni 2023 downloadPreuzimanje
12.06.2023. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec maj 2023 downloadPreuzimanje
11.05.2023. 15 Mjesečni izvještaj analiza u okviru RCUO Smiljevići za mjesec april 2023. g. downloadPreuzimanje
12.04.2023. 15 Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec mart 2023. godine downloadPreuzimanje
12.04.2023. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, površinskih voda u okviru RCUO Smiljevići za mjesec mart 2023. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.04.2023. 15 Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec mart 2023. godine downloadPreuzimanje
12.04.2023. 15 Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, mart 2023. godine downloadPreuzimanje
12.04.2023. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), mart 2023. godine downloadPreuzimanje
12.04.2023. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), mart 2023. godine downloadPreuzimanje
12.04.2023. 15 Izvještaj o ispitivanju vode, mart 2023. godine downloadPreuzimanje
12.03.2023. 15 Izvještaj o ispitivanju kvaliteta zemljišta, februar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.03.2023. 15 Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec februar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.03.2023. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec februar 2023. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.03.2023. 15 Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec februar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.03.2023. 15 Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, februar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.03.2023. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), februar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.03.2023. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), februar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.02.2023. 15 Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec januar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.02.2023. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec januar 2023. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.02.2023. 15 Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec januar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.02.2023. 15 Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, januar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.02.2023. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), januar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.02.2023. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), januar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.02.2023. 15 Izvještaj o ispitivanju vode, januar 2023. godine downloadPreuzimanje
12.01.2023. 15 Izvještaj o ispitivanju nivoa buke - Decembar/2021 downloadPreuzimanje
12.01.2023. 15 Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec decembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.01.2023. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec decembar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.01.2023. 15 Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec decembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.01.2023. 15 Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, decembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.01.2023. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), decembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.01.2023. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), decembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.01.2023. 15 Izvještaj o ispitivanju vode, decembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.12.2022. 15 Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec novembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.12.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec novembar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.12.2022. 15 Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec novembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.12.2022. 15 Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, novembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.12.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), novembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.12.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), novembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.12.2022. 15 Izvještaj o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak, novembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.11.2022. 15 Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec oktobar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.11.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec oktobar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.11.2022. 15 Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec oktobar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.11.2022. 15 Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, oktobar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.11.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), oktobar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.11.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), oktobar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.11.2022. 15 Izvještaj o ispitivanju vode, oktobar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.10.2022. 15 Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec septembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.10.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec septembar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.10.2022. 15 Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec septembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.10.2022. 15 Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, septembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.10.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), septembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.10.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), septembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.10.2022. 15 Izvještaj o ispitivanju vode, septembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.10.2022. 15 Izvještaj o mjerenju nivoa okolinske buke, septembar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.09.2022. 15 Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec august 2022. godine downloadPreuzimanje
12.09.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec august 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.09.2022. 15 Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec august 2022. godine downloadPreuzimanje
12.08.2022. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec juli 2022. godine downloadPreuzimanje
12.08.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih; Hidrometeoroloških podataka u okviru RCUO Smiljevići za mjesec juli 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.08.2022. 15 Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, juli 2022. godine downloadPreuzimanje
12.08.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), juli 2022. godine downloadPreuzimanje
12.08.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), juli 2022. godine downloadPreuzimanje
12.08.2022. 15 Izvještaj o ispitivanju vode, juli 2022. godine downloadPreuzimanje
12.07.2022. 15 Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec juni 2022. godine downloadPreuzimanje
12.07.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec juni 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.07.2022. 15 Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec juni 2022. godine downloadPreuzimanje
12.07.2022. 15 Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, juni 2022. godine downloadPreuzimanje
12.07.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), juni 2022. godine downloadPreuzimanje
12.07.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), juni 2022. godine downloadPreuzimanje
12.07.2022. 15 Izvještaj o ispitivanju vode, juni 2022. godine downloadPreuzimanje
12.06.2022. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec maj 2022. godine downloadPreuzimanje
12.06.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec maj 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.06.2022. 15 Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec maj 2022. godine downloadPreuzimanje
12.06.2022. 15 Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, maj 2022. godine downloadPreuzimanje
12.06.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda, maj 2022. godine downloadPreuzimanje
12.05.2022. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec april 2022. godine downloadPreuzimanje
12.05.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec april 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.04.2022. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec mart 2022. godine downloadPreuzimanje
12.04.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec mart 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.04.2022. 15 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda, maj 2022. godine downloadPreuzimanje
12.03.2022. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec februar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.03.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec februar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.03.2022. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec januar 2022. god. downloadPreuzimanje
12.02.2022. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec januar 2022. godine downloadPreuzimanje
12.02.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec januar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.01.2022. 15 Izvještaj o mjerenjima emisije zagađujućih materija u zrak - Decembar/2021 downloadPreuzimanje
12.01.2022. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec decembar 2021. godine downloadPreuzimanje
12.01.2022. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec decembar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.01.2022. 15 Godišnji izvještaj o ispitivanju kvaliteta (monitoring) otpadnih voda za 2021. godinu downloadPreuzimanje
12.12.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec decembar 2020. god. downloadPreuzimanje
12.12.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec novembar 2021. god. downloadPreuzimanje
12.12.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec novembar 2021. godine downloadPreuzimanje
12.12.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec novembar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.12.2021. 15 Izvještaj o ispitivanju kvaliteta zraka - Novembar/2021 downloadPreuzimanje
12.11.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec oktobar 2021. god. downloadPreuzimanje
12.11.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec oktobar 2021. godine downloadPreuzimanje
12.11.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec oktobar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.11.2021. 15 Izvještaj o ispitivanju kvaliteta zraka - Oktobar/2021 downloadPreuzimanje
12.11.2021. 15 Izvještaj o ispitivanju kvaliteta tla - Oktobar/2021 downloadPreuzimanje
12.10.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec septembar 2021. god. downloadPreuzimanje
12.10.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec septembar 2021. godine downloadPreuzimanje
12.10.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec septembar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.09.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec august 2021. god. downloadPreuzimanje
12.09.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec august 2021. godine downloadPreuzimanje
12.09.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec august 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.08.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec juli 2021. god. downloadPreuzimanje
12.08.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec juli 2021. godine downloadPreuzimanje
12.08.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec juli 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.07.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec juni 2021. god. downloadPreuzimanje
12.07.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec juni 2021. godine downloadPreuzimanje
12.07.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec juni 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.06.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec maj 2021. god. downloadPreuzimanje
12.06.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec maj 2021. godine downloadPreuzimanje
12.06.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec maj 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.05.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec april 2021. god. downloadPreuzimanje
12.05.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec april 2021. godine downloadPreuzimanje
12.05.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec april 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.04.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec mart 2021. god. downloadPreuzimanje
12.04.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec mart 2021. godine downloadPreuzimanje
12.04.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec mart 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.03.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec februar 2021. god. downloadPreuzimanje
12.03.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec februar 2021. godine downloadPreuzimanje
12.03.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih, površinskih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec februar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.02.2021. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec januar 2021. god. downloadPreuzimanje
12.02.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera (CH4, CO2, O2, H2S) za mjesec januar 2021. godine downloadPreuzimanje
12.02.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec januar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.01.2021. 15 Izvještaj o ispitivanju nivoa buke na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec decembar 2020. god. downloadPreuzimanje
12.01.2021. 15 Izvještaj o ispitivanju kvaliteta (monitoring) otpadnih voda - Decembar/2021 downloadPreuzimanje
12.01.2021. 15 Godišnji izvještaj o ispitivanju kvaliteta (monitoring) otpadnih voda za 2020. godinu - Lokalitet Deponija Smiljevići. downloadPreuzimanje
12.01.2021. 15 Izvještaj o ispitivanju kvalitete zraka na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec decembar 2020. god. downloadPreuzimanje
12.01.2021. 15 Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera (CH4, CO2, O2, H2S) za mjesec decembar 2020. godine downloadPreuzimanje
12.01.2021. 15 Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih, površinskih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec decembar 2020. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići downloadPreuzimanje
12.01.2021. 15 IZVJEŠTAJ O PRIKUPLJENIM I DEPONOVANIM VRSTAMA I KOLIČINAMA OTPADA NA SANITARNU DEPONIJU SMILJEVIĆI ZA PERIOD I-XII 2020. GODINE downloadPreuzimanje
12.12.2020. 15 Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec novembar 2020. god. downloadPreuzimanje