Imate pitanje? Pozovite 033 658 038

KJKP "Rad" obavlja djelatnost prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada na području Kantona Sarajevo. Prikupljanje otpada se vrši po usvojenom Programu, a koji je rađen uzimajući u obzir saobraćajnu infrastrukturu, urbanistička rješenja naselja, pokrivenost posudama za odlaganje otpada i savremeno rješavanje problema upravljanja otpadom.

Otpad se odlaže u 9.928 kontejnera32 podzemna kontejnera54 nadzemne posude tzv. zvonau plastičnim kesama u područjima gdje tehnički ne postoje uslovi za kontejnere 1100 l, kao i u kantama: 5.000 kanti 120l i 3.000 kanti 240l koje su podijeljene Projektom „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo“ u 2017. godini i Projektom „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualne stambene objekte na području Kantona Sarajevo – II faza“ u 2018. godini.

Otpad se deponuje na RCUO Smiljevići.

Pored ovih redovnih aktivnosti, u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći, tokom godine se organizuju proljetne i jesenje akcije odvoza kabastog otpada.