Imate pitanje? Pozovite 033 658 038
Mapa zelenih otoka i reciklažnih dvorišta
Mapa zelenih otoka i reciklažnih dvorišta sa informacijama o vremenu prikupljanja, vrsti otpada i drugim korisnim podacima.
Više informacija arrow_forward
Prikupljanje i odvoz otpada
KJKP RAD obavlja djelatnost prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada na području Kantona Sarajevo.
Više informacija arrow_forward
Čišćenje javnih prometnih površina
KJKP RAD obavlja ručno i mašinsko čiščenje, kao i pranje javnih prometnih površina na području Kantona Sarajevo.
Više informacija arrow_forward
Javna parkirališta i garaže
Radna jedinica Saobraćaj u mirovanju KJKP RAD upravlja javnim parkiralištima na području Kantona Sarajevo.
Više informacija arrow_forward
chevron_left
chevron_right
Aktuelnosti