Imate pitanje? Pozovite 033 658 038

Aktivnosti radne jedinice Saobraćaj u mirovanju obuhvataju:

 • izdavanje garažnih mjesta,
 • upravljanje javnim parkiralištima,
 • rad „pauk“ službe koja vrši podizanje nepropisno parkiranih vozila.

Pružanje usluge naplate parkiranja i garažiranja se vrši na osnovu Uredbe o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja (Sl. novine KS 52/18).

Cijena parking karte za pojedine zone, cijena zakupa garažnog mjesta, novčani iznos doplatne karte, naknada za odvoz vozilom “pauk”, cijena povlaštene mjesečne parking karte određene su Odlukom vlade KS o cijenama korištenja javnih parkinga (Sl. novine KS 26/19   i Sl. novine  KS 37/21).

Naplata parkiranja na javnim parkinzima vrši se po zonama:

I zona 07-22 sata, ponedjeljak–subota,

II zona 07-20 sati, ponedjeljak–subota,

III zona 07-20 sati, ponedjeljak–subota.

Naplata se ne vrši nedjeljom, državnim praznicima i prvi dan vjerskih praznika.

Naplata parkiranja na parkinzima sa rampama se vrši u periodu ponedjeljak–nedjelja od 00 do 24 sata.

Načini plaćanja parkiranja

m-parking

Platite parkiranje mobilnim telefonom !

 1. Napišite SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koje želite platiti parkiranje, bez razmaka i specijalnih znakova (npr. K34M456, EU tabl. npr. KMJ178)
 2. Pošaljite SMS s registracijskom oznakom vozila na m-parking broj odgovarajuće zone:

Za sve telekom operatere u BiH!

1. zona - m-parking broj 083 20 01

2. zona - m-parking broj 083 20 02

Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na Vaš mobilni telefon sa svim podacima o plaćenom parkiranju, kao i brojem potvrde.

Javna parkirališta se dijele na parkirališta sa automatskom naplatom - inkasantom i ulična parkirališta. Na parkingu sa automatskom naplatom plaćanje se vrši po satu parkiranja kod inkasanta koji izdaje račun nakon skeniranja ulaznog tiketa. Na uličnim parkiralištima se vrši satno plaćanje parkinga na parkomatu ili putem SMS poruke (M–parking), a prema uputu koji je istaknut na parkomatu ili putem mobilne aplikacije.

Kupovina povlaštene parking karte-naljepnice se vrši na lokaciji most Ciglane (Punkt "Pauka"), svakim danom od 00-24 sati, gotovinom, kartično ili kopijom virmanske uplate.

Parkirališta sa automatskom naplatom raspolažu sa 436 mjesta za parking, ulična sa 1.410.

Plaćanje zakupnine garažnog mjesta

Zakupnina garažnog mjesta plaća se na osnovu mjesečnog zakupa:

 • Na naplatnim mjestima KJKP"Rad"-a, bez provizije:
  • Paromlinska 57, ponedjeljak-petak, u vremenu 07,00 do 15,30 sati,
  • Hamdije Čemerlića 25, ponedjeljak-petak, u vremenu od 08,00 do 16,30 sati, i subotom od 08,00 do 14,00 sati.
  • Envera Šehovića 14, ponedjeljak-petak, u vremenu od 07,30 do 16,00 sati i subotom od 08,00 do 14,00 sati.
 • Na naplatnim mjestima drugih pravnih lica, uz proviziju.

KJKP “RAD“ d.o.o. Sarajevo raspolaže sa 13 garaža od kojih se 11 nalazi na području općine Novi Grad i 2 garaže na području općine Centar, sa 2.316 pokrivenih i 1.609 otvorenih garažnih mjesta.

Doplatni nalog

Doplatni nalog se plaća :

 • Uplatnicom na račun KJKP "RAD", putem banke ili pošte u vremenu od 08-19 sati
 • Uplatom kod inkasanta na parkingu Marijin dvor I u terminu od 08-22 sat, isključivo gotovinom.

Ukoliko vozilo bude premješteno “Pauk”-om plaćanje premještanja i doplatnog naloga se vrši na lokaciji most Ciglane (Punkt "Pauk"-a), 00-24 sata, gotovinom ili kartično.

"Pauk" služba

"Pauk“ služba vrši uklanjanje nepropisno parkiranih vozila po nalogu:

 • nadležnih službenika policijske uprave općina Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja
 • kontrolora parkiranja u skladu sa gore navedenom Uredbom.