Imate pitanje? Pozovite 033 658 038
Datum Dokument
13.04.2023. 12 Instrukcija o postupanju po zaprimljenim prijavama korupcije (Sl. novine KS 104/22) downloadPreuzimanje
13.04.2023. 12 Ispravka Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (Sl. novine KS 44/22) downloadPreuzimanje
13.04.2023. 12 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo (Sl. novine KS 12/22) downloadPreuzimanje
13.04.2023. 12 Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo (Sl. novine KS 18/19) downloadPreuzimanje
13.04.2023. 12 Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede za teritoriju Kantona Sarajevo (Sl. novine KS 12/23) downloadPreuzimanje
20.09.2021. 12 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH 75/21) downloadPreuzimanje
27.02.2020. 12 Odluka o cijeni komunalnih usluga iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje (Sl. novine KS 7/20) downloadPreuzimanje
14.06.2019. 12 Odluka o cijenama korištenja javnih parkinga (Sl. novine KS 26/19) downloadPreuzimanje
14.06.2019. 12 Odluka o zonama javnih parkinga (Sl. novine KS 26/19) downloadPreuzimanje
30.05.2019. 12 Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine KS 22/19) downloadPreuzimanje
30.05.2019. 12 Zakon o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine KS 22/19) downloadPreuzimanje
13.12.2018. 12 Uredba o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja (Sl. novine KS 52/18) downloadPreuzimanje
11.09.2018. 12 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine FBiH 89/18) downloadPreuzimanje
17.05.2018. 12 Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine KS 20/18) downloadPreuzimanje
17.05.2018. 12 Zakon o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine KS 20/18) downloadPreuzimanje
10.08.2017. 12 Ustav Kantona Sarajevo downloadPreuzimanje
18.05.2017. 12 Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine KS 19/17) downloadPreuzimanje
18.05.2017. 12 Zakon o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine KS 19/17) downloadPreuzimanje
09.03.2017. 12 Ispravka Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine KS 10/17) downloadPreuzimanje
27.10.2016. 12 Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine KS 43/16) downloadPreuzimanje
27.10.2016. 12 Zakon o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (Sl. novine KS 43/16) downloadPreuzimanje
07.04.2016. 12 Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. novine KS 14/16) downloadPreuzimanje
07.04.2016. 12 Zakon o komunalnoj čistoći (Sl. novine KS 14/16) downloadPreuzimanje
06.04.2016. 12 Zakon o radu (Sl. novine FBiH 26/16) downloadPreuzimanje
21.10.2015. 12 Zakon o privrednim društvima (Sl. novine FBiH 81/15) downloadPreuzimanje
19.12.2012. 12 Zakon o dopunama Zakona o javnim preduzećima u FBiH (Sl. novine FBiH 109/12) downloadPreuzimanje
06.04.2009. 12 Zakon o izmjeni Zakona o javnim preduzećima u FBiH (Sl. novine FBiH 22/09) downloadPreuzimanje
22.12.2008. 12 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u FBiH (Sl. novine FBiH 81/08) downloadPreuzimanje
09.02.2005. 12 Zakon o javnim preduzećima u FBiH (Sl. novine FBiH 8/05) downloadPreuzimanje