Imate pitanje? Pozovite 033 658 038
Da biste provjerili stanje Vašeg računa treba da unesete u dole predviđeno polje šifru korisnika i broj računa.
Šifru korisnika računa možete pronaći na računu za komunalne usluge
Broj računa možete pronaći na računu za komunalne usluge

U slučaju da imate problema sa prijavom na stanje računa možete nam se obratiti na e-mail naplatna@rad.com.ba