Imate pitanje? Pozovite 033 658 038

Preduzeće / Naziv 
KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo
Kantonalno javno komunalno preduzeće “RAD” d.o.o. Sarajevo

Sjedište
Paromlinska 57
71000 Sarajevo

Članovi Društva / Osnivači
Kanton Sarajevo

Djelatnost
Djelatnosti preduzeća su utvrđene Zakonom o komunalnim djelatnostima u Kantonu Sarajevo i Odlukom o osnivanju preduzeća, i iste obuhvataju komunalne djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje:
-    prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju; 
-    upravljanje sanitarnom deponijom Smiljevići i odlaganje komunalnog otpada; 
-    održavanje čistoće na javnim površinama;
-    održavanje javnih površina; 
-    poslovi saobraćaja u mirovanju (dodjeljeni poslovi na upravljanju javnim parking prostorima i javnim garažama, pauk služba);
-    uklanjanje snijega i sprečavanje poledica,tokom zimskog perioda i sl.;
-    obavljanje kafilerijskih usluga;
Osim komunalnih djelatnosti utvrđenih Zakonom o komunalnim djelatnostima  KJKP RAD d.o.o. obavlja i sljedeće djelatnosti:
-    nadzor nad primjenom Zakona o komunalnoj čistoći u Kantonu Sarajevo putem Službe komunalnih redara;
-    proizvodnja i prodaja asfalta;
-    saniranje i izgradnja saobraćajnica;
-    usluge laboratorijskih ispitivanja agregata i asfalta.

Sistem upravljanja kvalitetom i sistem okolinskog upravljanja
Društvo posjeduje međunarodni certifikat  Sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i  Sistema okolinskog upravljanja (ISO 14001:2015) kojim se dokazuje stalno podizanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga, povećanje zadovoljstva kupaca, kao i zaštita okoliša.

Uprava:
Vera Arnautović, v.d. direktorica
Nijaz Salamović, v.d. izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove
Fahrudin Tinjak, v.d. izvršni direktor za poslove javne higijene i održavanje javnih saobraćajnica

Nadzorni odbor:
Reuf Sulejmanović, predsjednik Nadzornog odbora
Lejla Dragnić, član Nadzornog odbora
Mirza Mujarić, član Nadzornog odbora

Skupština:
Adelina Džanković, punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo

Odbor za reviziju:
Zijad Šivšić, predsjednik Odbora za reviziju
Kenan Kapetanović, član Odbora za reviziju
Nejla Jusufović, član Odbora za reviziju

Direktor Odjela za internu reviziju 

Registarski sud:
Općinski sud u Sarajevu, MBS-65-01-0544-12   (stari broj 1-1819)
ID br. 4200316890001
ID PDV 200316890001
Poreski broj: 0170010500
Šifra djelatnosti: 38.11

Transakcijski računi:
UNICREDIT BANK 3389002208077649
UNICREDIT BANK (devize) SWIFT BIC: UNCRBA22   IBAN: BA393389104802185795
INTESA SANPAOLO BANKA 1540011100043893

Telefon: +387 (33) 658 038
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba
web adresa: www.rad.com.ba