Imate pitanje? Pozovite 033 658 038

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo posjeduje Postrojenje za proizvodnju asfalta kapaciteta 50 tona na sat, čiji je proizvođač Tanaka Iron Works C.o. ltd. Japan.
Postrojenje se nalazi na lokalitetu Rajlovac, u ul. Bačići 25 Općina Novi Grad Sarajevo, u blizini nadvožnjaka Željezničke pruge Sarajevo – Zenica – Ploče, udaljeno od kružnog toka Bačići 1 km, prije skretanja na auto put A1. Pogodnost ove lokacije je što je udaljeno od centra grada 8 km.
RJ “Proizvodnja asfalta” posluje na ovom lokalitetu od 1999.godine i ima svu potrebnu kvalifikovanu radnu snagu za kvalitetnu proizvodnju asfalta, kao i svu potrebnu dokumentaciju za proizvodnju istog, kao što su:

 • Urbanistička dozvola
 • Građevinska dozvola
 • Upotrebna dozvola
 • Okolinska dozvola
 • Vodna dozvola - “Agencija za vodno područje rijeke Save”
 • Vodna dozvola - KS Ministarstvo privrede

kao i ostalu potrebnu dokumentaciju za nesmetan i ekološki rad postrojenja, tako da poseban naglasak dajemo na Monitoringe (mjerenja):

 • Monitoring voda
 • Monitoring zraka
 • Monitoring buka

RJ “Proizvodnja asfalta” na Postrojenju za proizvodnju asfalta proizvodi sljedeće vrste asfalta:

 1.    Asfalt od krečnjačkog materijala:
  • BB 8k
  • BB 11k
  • AGNS 16
  • AHNS 16
  • AGNS 22
  • AGNS 22s
 2. Asfalt od eruptivnog (silikatnog) materijala:
  • BB 11s
  • BB 11ks
  • AB 16s
  • SBM 11
  • HS SMA 11
  • SMA 16
 3. Hladni asfalt  
  • BB 8k 
 4. Asfalt u boji
  • BB 8k (crveni)
  • AHNS 16 (crveni)

Po zahtjevu kupaca mogu se raditi i neke vrste asfalta koje nisu navedene.

Proizvodnju kvalitetnog asfalta osigurava vlastita “Ispitna laboratorija” koja obavlja sljedeće poslove za RJ “Proizvodnja asfalta”:

 •  Ispitivanje ulaznih sirovina za proizvodnju asfalta (frakcije, bitumen i filer);
 • Izrada receptura za ranije navedene asfalte;
 • Ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava za navedene asfalte.

Pored krečnjačkih i eruptivnih asfalta “Ispitna laboratorija” je napravila i recepturu za proizvodnju hladnog asfalta te smo postali lideri u proizvodnji istog, a kupci su iz cijele Bosne i Hercegovine.

Hladni asfalt je pakovan u vrećama od 50 kg i u PVC kantama od 25 kg. Više o hladnom asfaltu pročitajte ovdje.

Pored hladnog asfalta postali smo i pioniri u proizvodnji asfalta u boji (crveni), za koji je napravljena je receptura.

“Ispitna laboratorija” vrši ispitivanja i za RJ “ Ljetno i zimsko održavanje saobraćajnica” na terenu, prije i poslije ugrađivanja asfalta .

“Ispitna laboratorija” u skladu sa Standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2006 vrši sljedeća ispitivanja:

 • Ispitivanje podtla – dinamička deformacija (Evd)
 • Ispitivanje nasipa – dinamička deformacija (Evd)
 • Ispitivanje nasipa – granulometrijski sastav, stepen neravnomjernosti i vlažnost
 • Ispitivanje tampona – dinamička deformacija (Evd)
 • Ispitivanje tampona – granulometrijski sastav, stepen neravnomjernosti i vlažnost
 • Ispitivanje asfalta – receptura, usvojeni radni sastav i probna dionica (HS SMA, SMA, SBM)
 • Ispitivanje asfalta – receptura, usvojeni radni sastav i probna dionica (AGNS, BB i AB )
 • Ispitivanje asfalta – fizičko mehanička svojstva
 • Ispitivanje asfalta – visina i zbijenost (kernovanjem)
 • Ispitivanje asfalta – agregat (granulometrijski sastav)
 • Ispitivanje asfalta – filer (granulometrijski sastav)
 • Ispitivanje asfalta – bitumen (tačka razmekšanja i penetracije)
 • Ispitivanje asfalta – ravnost (letvom od 3 i 4 m)

“Ispitna laboratorija” je registrovana da obavlja ispitivanja i za treća lica.

POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU I ISPITIVANJE KVALITETE ASFALTA
KJKP “RAD” D.O.O. SARAJEVO

Kontakt tel/fax: +387 33 453 003, +387 33 453 001, +387 33 453 094
Kontakt fax: +387 33 453 004