Imate pitanje? Pozovite 033 658 038
Obavještenja

Poziv za dodjelu kompostera

Poziv za dodjelu kompostera za recikliranje kućnog biootpada

U skladu sa projektom “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”, KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo u partnerstvu sa organizacijom People in Need PIN BiH i opštinama Kantona Sarajevo, zainteresovani građani koji se nisu prijavili ili nisu imali informacije o raspisanom pozivu, mogu se prijaviti za dodjelu kompostera.

Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje temeljem ovog Poziva ima fizička osoba koja podnese zahtjev, a zadovoljava slijedeće uslove:

  • Ima prebivalište na području Kantona Sarajevo,
  • Obveznik je plaćanja odvoza komunalnog otpada za stambeni prostor na adresi prebivališta,
  • Nema neizmirenih dospjelih obaveza prema KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo,
  • Raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta,
  • Ima registrovan plastenik/staklenik ili redovno obrađuje površinu preko 50m2.

Komposteri su proizvedeni od polietilena, a pogodni su za kompostiranje organskog otpada iz domaćinstva i vrta. Jednostavno se montiraju, nemaju dno (radi kontakta sa zemljištem), zapremine 700l. Cilj Poziva je osiguranje potrebne opreme te poticanje kućnog kompostiranja na području Kantona Sarajevo, s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada. Jedna fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev, te ima pravo na dodjelu jednog kompostera po domaćinstvu.

Zahtjev se može podnijeti na dva načina:

  • na adresu: KJKP ”RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska br. 57, Sarajevo 71000 BiH, sa natpisom „Zahtjev za dodjelu kompostera“.
  • Putem e-pošte, na email ervin.kolar@rad.com.ba sa naslovom „Zahtjev za dodjelu kompostera“.

Nakon zaprimanja prijave, izvršit će se provjera dokumentacije, a zatim ćemo dobitnike obavijestiti o terminu i lokaciji preuzimanja kompostera.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMPOSTERA