Imate pitanje? Pozovite 033 658 038
Aktuelnosti

Elaborat o godišnjoj strukturi komunalnog otpada Kantona Sarajevo za 2023. god.

Veliki potencijal za recikliranje otpada pokazuje Elaborat o godišnjoj strukturi komunalnog otpada Kantona Sarajevo za 2023. god. samostalno izrađen od strane KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo
Elaborat o godišnjoj strukturi komunalnog otpada Kantona Sarajevo za 2023. god.

Ključni trenutak u izboru nekog postupka obrade otpada, a time i ukupne strategije upravljanja otpadom je ispitivanje odnosno analiza strukture otpada tj. njegovih osnovnih karakteristika mjerodavnih za donošenje koncepta postupanja otpadom za dati planski period, a za odgovarajuća urbana područja.

Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine suočava se sa dinamičnim urbanim promjenama, rastućim brojem stanovnika i sve izraženijim ekološkim izazovima održivog upravljanja otpadom.

S obzirom na gore navedeno KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo je prvi put samostalno tokom 2023. godine vršio analizu strukture otpada sa područja Kantona Sarajevo,  za sva četiri godišnja doba.

Kroz praćenje varijacija u sastavu otpada tokom različitih godišnjih doba, istražujemo utjecaj sezonskih aktivnosti, promjena potrošačkih navika te drugih faktora koji utiču na ukupnu dinamiku upravljanja otpadom.

U skladu sa održivim upravljanjem resursima, analiza strukture miješanog komunalnog otpada postaje ključna u procesu unapređenja komunalnih usluga i smanjenja negativnog uticaja na okoliš.

Elaborat o godišnjoj strukturi komunalnog otpada Kantona Sarajevo u 2023. godini predstavlja rezultate istraživanja provedenog tokom protekle godine, usmjeravajući pažnju na dinamiku promjena u strukturi miješanog komunalnog otpada tokom proljeća, ljeta, jeseni i zime.

Da bi rezultati odgovarali što tačnijem sastavu komunalnog otpada, uzimani su uzorci s različitih područja grada Sarajeva, i ukupno je analizirana struktura miješanog komunalnog otpada sa 19 različitih dionica prikupljanja.  

Pri tome se vodilo računa da su uzorci pravi predstavnici na temelju kojih se mogu izračunati srednje vrijednosti za cijelo područje ispitivanja s kojeg se provodi organizovani odvoz, kao i da budu zastupljeni uzorci iz individualnog stanovanja i kolektivnog stanovanja.

Na grafičkom prikazu vidljiva je  procentualnu zastupljenost vrsta otpada u miješanom komunalnom otpadu sa područja Kantona Sarajevo.

Ključni zaključci Elaborata ukazuju na značajne razlike u vrstama otpada između individualnih stambenih objekata, kolektivnog stanovanja i industrijskih zona. 

Zaključci provedenih analiza su slijedeći: 

  • Najzastupljenija komponenta je otpadna ambalaža sa 39% i to plastika (19%), papir i karton (13%), staklo (5%), aluminijska i metalna ambalaža (2%)
  • Po postotku najviše ima sitne frakcije tj. ostatak otpada (manji od 40x40mm) i to 23%, od čega je 1/3 kuhinjski i biotpad.
  • Različiti sektori generiraju različite vrste otpada, a analize su otkrile da je u individualnim stambenim objektima najviše biootpada (30-35%), dok je u kolektivnom stanovanju taj udio znatno manji (10%). Biootpad čini značajan udio ukupnog otpada (17%), posebno iz kuhinja (voće i povrće).
  • Industrijske zone pokazuju veliki potencijal za iskorištavanje ambalažnog otpada.
  • Građevinski otpad i higijena zastupljeni su sa po 6%, a tekstil sa 5%

Rezultati godišnje strukture otpada predstavljat će osnovu za dalje analize koje će KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo nastaviti da provodi, kako bi unaprijedilo svoje komunalne usluge i smanjilo količine otpada koje se odlažu na deponiji Smiljevići.