Imate pitanje? Pozovite 033 658 038
Aktuelnosti

KJKP „RAD“ D.O.O. Sarajevo obezbijedilo finanasijska sredstava za unaprjeđenje i jačanje sistema upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Ukupno je obezbijeđeno 360.500 KM sredstava za jačanje sistema upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo.

Putem prijave na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. godinu – JK 2023 aplicirali smo na projekte gdje smo uspjeli obezbijediti dodatna sredstva za sljedeće projekte:

- Projekat “Sistemsko zbrinjavanje animalnog otpada u Kantonu Sarajevo” u iznosu 228.000KM

Projektom se planira izgradnja dvije nove jame grobnice na gradskoj deponiji sa ciljem povećanja infrastrukturnih kapaciteta za zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla (I i II kategorije) generisanog sa područja Kantona Sarajevo. Na ovaj način bi se obezbijedili osnovni preduslovi za očuvanje zdravlja stanovništva i zaštite okoliša, što je od prioritetnog značaja za naš grad i ekološki urbani razvoj.


- Projekat “Unapređenje infrastrukture kroz nabavku vozila za odvojeno prikupljanje otpada i zelenih otoka u naseljima kolektivnog stanovanja” u iznosu 120.000KM 

Projektom se planira nabavka novog specijaliziranog vozila za pražnjenje i transport ambalažnog otpada prikupljenog u zelenim otocima, čime bi se ojačali operativni kapaciteti KJKP „RAD“ i omogućilo povećanje količina prikupljenih reciklažnih sirovina za daljnju reciklažu.


- Projekat “Izrada energetskog audita za objekte KJKP RAD doo Sarajevo” u iznosu 12.000KM

Projektom se planira sprovođenje analize postojeće potrošnje i energetskaih svojstava objekata KJKP “RAD” u cilju postizanja uštede energije.

Ukupno je obezbijeđeno 360.500 KM sredstava za jačanje sistema upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo.