E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza

E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza

Izvještaji u skladu sa Rješenjem o okolinskoj dozvoli za RCUO Smiljevići

Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec decembar 2022. godine

Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec decembar 2022. godine

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec decembar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, decembar 2022. godine

Izvještaj o ispitivanju vode, decembar 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), decembar 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), decembar 2022. godine

Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec novembar 2022. godine

Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec novembar 2022. godine

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec novembar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, novembar 2022. godine

Izvještaj o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak, novembar 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), novembar 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), novembar 2022. godine

Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec oktobar 2022. godine

Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec oktobar 2022. godine

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec oktobar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, oktobar 2022. godine

Izvještaj o ispitivanju vode, oktobar 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), oktobar 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), oktobar 2022. godine

Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec septembar 2022. godine

Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec septembar 2022. godine

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec septembar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, septembar 2022. godine

Izvještaj o ispitivanju vode, septembar 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), septembar 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), septembar 2022. godine

Izvještaj o mjerenju nivoa okolinske buke, septembar 2022. godine

Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec august 2022. godine

Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec august 2022. godine

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec august 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, juli 2022. godine

Izvještaj o ispitivanju vode, juli 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), juli 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), juli 2022. godine

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih; Hidrometeoroloških podataka u okviru RCUO Smiljevići za mjesec juli 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec juli 2022. godine

Izvještaj o ispitivanju vode, juni 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Ulaz i izlaz), juni 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda (Efluent), juni 2022. godine

Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, juni 2022. godine

Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec juni 2022. godine

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec juni 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Mjesečni izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec juni 2022. godine

Informacija o ocjenjivanju kvaliteta zraka, maj 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda, maj 2022. godine

Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda, maj 2022. godine

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec maj 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec maj 2022. godine

Hidrometeorološki izvještaj sa stanica - Automatska hidrološka stanica(AHS} Smiljevići i automatska meteorološka stanica(AMS) Buća Potok na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec maj 2022. godine

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec april 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec april 2022. godine

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec mart 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec mart 2022. godine

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec januar 2022. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec februar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec februar 2022. godine

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec januar 2022. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec januar 2022. godine

Godišnji izvještaj o ispitivanju kvaliteta (monitoring) otpadnih voda za 2021. godinu

Izvještaj o ispitivanju kvaliteta (monitoring) otpadnih voda - Decembar/2021

Izvještaj o mjerenjima emisije zagađujućih materija u zrak - Decembar/2021

Izvještaj o ispitivanju nivoa buke - Decembar/2021

Izvještaj o ispitivanju kvaliteta zraka - Novembar/2021

Izvještaj o ispitivanju kvaliteta tla - Oktobar/2021

Izvještaj o ispitivanju kvaliteta zraka - Oktobar/2021

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec novembar 2021. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec decembar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec decembar 2021. godine

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec oktobar 2021. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec novembar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec novembar 2021. godine

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec septembar 2021. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec oktobar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec oktobar 2021. godine

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec august 2021. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec septembar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec septembar 2021. godine

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec juli 2021. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec august 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec august 2021. godine

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec juni 2021. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec juli 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec juli 2021. godine

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec maj 2021. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec juni 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec juni 2021. godine

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec april 2021. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec maj 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec maj 2021. godine

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec mart 2021. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec april 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec april 2021. godine

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec februar 2021. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec mart 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec mart 2021. godine

IZVJEŠTAJ O PRIKUPLJENIM I DEPONOVANIM VRSTAMA I KOLIČINAMA OTPADA NA SANITARNU DEPONIJU SMILJEVIĆI ZA PERIOD I-XII 2020. GODINE

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec januar 2021. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih, površinskih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec februar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina (CH4, CO2, O2, H2S) na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera za mjesec februar 2021. godine

Godišnji izvještaj o ispitivanju kvaliteta (monitoring) otpadnih voda za 2020. godinu - Lokalitet Deponija Smiljevići.

Izvještaj o ispitivanju kvalitete zraka na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec decembar 2020. god.

Izvještaj o ispitivanju nivoa buke na lokalitetu Deponija Smiljevići za mjesec decembar 2020. god.

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec decembar 2020. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec januar 2021. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera (CH4, CO2, O2, H2S) za mjesec januar 2021. godine

Izvještaj akreditirane laboratorije o monitoringu procjednih voda sa deponije Smiljevići za mjesec novembar 2020. god.

Mjesečni izvještaj - Analiza procjednih, podzemnih, površinskih voda, nivoa podzemnih voda u piezometrima u okviru RCUO Smiljevići za mjesec decembar 2020. godine - Pogonska laboratorija Smiljevići

Izvještaj o rezultatima mjerenja parametara deponijskog plina na sondama i na postrojenju prije spaljivanja na baklji kao i dva biofiltera (CH4, CO2, O2, H2S) za mjesec decembar 2020. godine


KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije