Provjerite stanje Vaših obaveza

Javni oglasi i konkursi

11.09.2021.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo

10.09.2021.

JAVNI OGLAS

18.08.2021.

KONKURS
za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJKP“ RAD“ d.o.o. Sarajevo

09.06.2021.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo

08.06.2021.

JAVNI OGLAS

08.06.2021.

JAVNI OGLAS

08.06.2021.

JAVNI OGLAS

08.06.2021.

JAVNI OGLAS

26.05.2021.

JAVNI KONKURS
za izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i dva člana Odbora za reviziju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeca "RAD" d.o.o. Sarajevo

30.04.2021.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme sa probnim radom

23.10.2020.

ODLUKA
o poništenju Javnog oglasa br. 05-02-27-15436/20, od 16.09.2020. godine
ODLUKA
o poništenju dijela Javnog oglasa br. 05-02-27-14223/20, od 26.08.2020. godine

16.09.2020.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo

27.08.2020.

KONKURS
za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJKP“ RAD“ d.o.o. Sarajevo

26.08.2020.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme sa probnim radom

15.08.2020.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme do godinu dana

27.07.2020.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme do godinu dana

24.07.2020.

JAVNI KONKURS
za izbor kandidata za predsjednika i dva člana Odbora za reviziju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “RAD” d.o.o. Sarajevo

22.02.2020.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme do godinu dana

06.02.2020.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme sa probnim radom

25.01.2020.

JAVNI KONKURS
za izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i dva člana Odbora za reviziju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “RAD” d.o.o. Sarajevo

24.12.2019.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme do godinu dana

09.11.2019.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme do godinu dana

02.11.2019.

KONKURS
za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJKP“ RAD“ d.o.o. Sarajevo

02.11.2019.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme do 3 (tri) mjeseca

26.10.2019.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme do godinu dana

05.10.2019.

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „RAD“ d.o.o. Sarajevo

03.09.2019.

KONKURS
za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJKP“ RAD“ d.o.o. Sarajevo

10.08.2019.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme

31.07.2019.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme do godinu dana

16.07.2019.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme do godinu dana

02.06.2019.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme do godinu dana

02.06.2019.

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na neodređeno vrijeme sa probnim radom
KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije