Provjerite stanje Vaših obaveza
Djelatnosti > Asfaltna baza - proizvodnja vrućeg i hladnog asfalta

Asfaltna baza - proizvodnja vrućeg i hladnog asfalta

U okviru Radne jedinice za proizvodnju asfalta i rezanje kamena nalazi se Asfaltna baza. Kapacitet asfaltne baze je 50 t/h. Proizvode se vrući i hladni asfalt čiji se kvalitet ispituje u sopstvenoj laboratoriji. KJKP „Rad“ počev od 23.07.2012. godine, jedini u BiH raspolaže sa Certifikatom BAS EN ISO/IEC 17025: 2006 kojim se potvrđuje da je njegova ispitna laboratorija osposobljena za obavljanje ispitivanja asfalta, asfaltnih mješavina i kamenih agregata.
Svima dobro poznate rupe na kolovozu u stručnoj terminologiji nazivaju se “udarne rupe”.

Oštećenja na asfaltiranim površinama, koja nastaju kao posljedica intezivnog saobraćaja, tokom vremena od sitnih pukotina narastaju u velike i duboke rupe koje mogu biti veoma opasne naročito kada pada kiša i kada ih vozači ne vide jer su napunjene vodom. Zbog udarnih rupa najčešće stradaju poluosovine i vitalni dijelovi donjeg postroja kao i elementi upravljačkog mehanizma, što ekstremno ugrožava bezbjednost u saobraćaju i samu ispravnost vozila. Čekanje da stručne ekipe za odrzavanje puteva saniraju ostećeni kolovoz može da potraje, pogotovo u zimskom periodu kada njihovo djelovanje onemogućavaju niske temperature. Ali, i za to postoji efikasno rjesenje – HLADNI ASFALT moguće je nanijeti i na temperaturama do -26 °C i to veoma jednostavno!

HLADNI ASFALT je modifikovana hladna masa namijenjena za krpljenje asfaltnih i betonskih puteva, parkirališta i aerodromskih pista. Predstavlja mješavinu bitumena, kamenog agregata (granulacija 4-8 mm) i specijalnog aditiva koji ne dozvoljva da asfalt  očvrsne prije ugradnje.

HLADNI ASFALT za krpljenje kolovoza je sredstvo za popravku puteva u svim vremenskim uslovima, efikasan je do čak -26 °C, dakle u ekstremno hladnim zimskim danima, a djeluje podjednako dobro i u uslovima vrele klime, do +49 °C. Ovaj jedinstveni proizvod se izuzetno jednostavno koristi i ostaje gibak prilikom nanošenja na ostećeno mjesto na kolovozu. Brzo se vezuje za dno udarnih rupa.

HLADNI ASFALT omogućava radnicima za održavanje puteva da pored klasične metode sa vrelom smjesom asfalta, mogu mnogo jednostavnije hladnim nanošenjem ovog specijalnog asfalta, sanirati ostećenja na kolovozu tokom cijele zime, kada se najčešće i javljaju bezbrojne rupe na kolovoznim površinama. Čak i prilikom nanošenja konvencionalnim rasipačem za vrele smjese, hladan asfalt uspješno obavlja posao.

Hladni asfalt ne zahtjeva emulzionu oblogu za fiksiranje, a zbog svoje izdržljivosti, prijemčiv je i za površinsko nanošenje dodatnih slojeva materijala.

HLADNI ASFALT je idealan proizvod za ulice, autoputeve, parkirališta, dvorišta, aerodromske piste, a kada se nanese prihvata saobraćaj momentalno. Preporučuje se za korištenje i stručnim službama za održavanje puteva i pojedinačnim korisnicima kojima udarne rupe na ulici ispred zgrade stvaraju veliku buku koja je nesnosna naročito noću.

Cjenovnik
proizvoda asfaltne baze
Kontakt
++387 33 453 003
KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije