Imate pitanje? Pozovite 033 658 038
Aktuelnosti

Pilot Projekat Anketiranje i informisanje građana kolektivnog stanovanja, privrednih i pravnih subjekata, institucija, kao i odgojno/obrazovnih ustanova

Pilot Projekat „Anketiranje i informisanje građana kolektivnog stanovanja, privrednih i pravnih subjekata, institucija, kao i odgojno/obrazovnih ustanova na pilot području Općine Novo Sarajevo, o značaju odvojenog prikupljanja otpada na mjestu nastanka“.
Pilot Projekat Anketiranje i informisanje građana kolektivnog stanovanja, privrednih i pravnih subjekata, institucija, kao i odgojno/obrazovnih ustanova

Pravilno odlaganje, selekcija otpada i njegova reciklaža veoma su bitni procesi, budući da se njima izbjegava zagađivanje zemljišta, vode i vazduha, smanjuje mogućnost širenja bolesti, te skraćuje vrijeme raspadanja otpada. Kada je riječ o komunalnom otpadu, oko dvije trećine njegove mase moguće je ponovo upotrijebiti ili reciklirati, pri čemu glavnu ulogu igra čovjek koji svojim aktivnostima jeste odlučujući činilac u mjenjaju okoliša.

Odgovoran odnos prema otpadu i razvoj kulture pravilnog postupanja s otpadom je osnova kreiranja zdravog okoliša kao osnove za zdrav život.

U tu svrhu, KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo u narednom periodu će započeti sa realizacijom pilot Projekta „Anketiranje i informisanje građana kolektivnog stanovanja, privrednih i pravnih subjekata, institucija, kao i odgojno/obrazovnih ustanova na pilot području Općine Novo Sarajevo, o značaju odvojenog prikupljanja otpada na mjestu nastanka“

Projekat obuhvata aktivnost anketiranja i informisanja domaćinstava i građana kolektivnog stanovanja, odgojno/obrazovnih ustanova kao i privrednih/pravnih subjekata i institucija na pilot području Općine Novo Sarajevo, pri čemu će istim će biti podijeljeni edukativni letci sa instrukcijama o pravilnom načinu razdvajanja otpada na mjestu nastanka.

Prije same realizacije, predstavnici KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo su upoznali Općinu Novo Sarajevo kao i sekretare mjesnih zajednica o projektnim aktivnostima, a radi se o sljedećim mjesnim zajednicama i to: MZ Malta, MZ Dolac, MZ Trg heroja, MZ Grbavica II i MZ Željeznička. Isti su nam ustupili potrebne informacije i podržali realizaciju projekta. 

Cilj projekta je da se direktnim kontaktom sa građanima Kantona Sarajevo, kroz sprovedene ankete, dobiju adekvatne informacije o navikama recikliranja otpada kod stanovništva koje egzistira na pilot području Općine Novo Sarajevo. Nakon obrade i analize podataka, utvrditi ćemo stepen znanja o selektivnom načinu odvajanja otpada, te ćemo sve dobivene sugestije i komentare iskoristiti za unaprjeđivanje postojećeg stanja prikupljanja i odvoza odvojeno odloženog otpada na pilot području.