Provjerite stanje Vaših obaveza
Djelatnosti > Regionalni Centar za upravljanje otpadom Smiljevići

Regionalni Centar za upravljanje otpadom Smiljevići

Deponija otpada u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići je kategorisana kao deponija za bezopasni otpad. Spisak definisanih vrsta otpada koji je dozvoljen da se odloži na deponiji je određen na osnovu Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, br.33/03). Vrste otpada koje se prikupljaju na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići određene su prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/05).

RCUO Smiljevići obuhvata površinu od 65 ha. Poduzimaju se neophodne aktivnosti za njegovo unapređenje i maksimalno funkcionisanje u vidu Sanitarne deponije, uz kontrolisano odlaganje otpada na izgrađene i pripremljene plohe sa multibarijernom zaštitom na takav način da se minimizira opasnost po zdravlje i okoliš. Kontinuirano se vrši monitoring procjednih voda, zraka i buke u skladu sa propisima iz Okolinske dozvole, te održavanje rekultivisanih površina


Reciklažno dvorište - Smiljevići

U okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići nalazi se reciklažno dvorište, namijenjeno razvrstavanju, ali i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. Građani mogu u reciklažno dvorište da lično dostave različite vrste otpada: papir, plastiku, staklo, otpadne gume, metalni glomazni i sitni otpad, kabasti kućni otpad, ambalažu od drveta, krupni i sitni električni i elektronički otpad, fluorescentne cijevi, baterije i akumulatore. Oni koji to nisu u mogućnosti, mogu pozvati na broj 033 64 10 51 kako bi preduzeće “Rad” svojim vozilima prevezlo otpad na ovu lokaciju.

Radno vrijeme: radnim danima i subotom od 07.00 do 19.00 sati, te nedjeljom od 07.00 do 13.30 sati.


Propratnica - odlaganje otpada na deponiji Smiljevići

Svi pravni subjekti sa kojim KJKP“RAD“d.o.o. Sarajevo je sklopio Ugovor ili kojima je odobreno odlaganje otpada na deponiju Smiljevići putem narudžbenice, dužni su uz svaki transport otpada obezbjediti uredno popunjenu i ovjerenu propratnicu.

U propratnici je važno navesti vrstu otpada, u skladu sa Šifarnikom otpada prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama (Sl. Novine FBiH br.09/05) - link.

Propratnicu možete preuzeti ovdje.

Za sve dodatne informacije kontakt tel: 033 64 10 51

KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije