Provjerite stanje Vaših obaveza
Djelatnosti > Prikupljanje, odvoz i deponovanje otpadaka

Prikupljanje, odvoz i deponovanje otpadaka

KJKP "Rad" obavlja djelatnost prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada na području Kantona Sarajevo. Prikupljanje otpada se vrši po usvojenom Programu, a koji je rađen uzimajući u obzir saobraćajnu infrastrukturu, urbanistička rješenja naselja, pokrivenost posudama za odlaganje otpada i savremeno rješavanje problema upravljanja otpadom.

Otpad se odlaže u 9.928 kontejnera, 32 podzemna kontejnera, 54 nadzemne posude tzv. zvona, u plastičnim kesama u područjima gdje tehnički ne postoje uslovi za kontejnere 1100 l, kao i u kantama: 5.000 kanti 120l i 3.000 kanti 240l koje su podijeljene Projektom „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo“ u 2017. godini i Projektom „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualne stambene objekte na području Kantona Sarajevo – II faza“ u 2018. godini.

Otpad se deponuje na RCUO Smiljevići.

Pored ovih redovnih aktivnosti, u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći, tokom godine se organizuju proljetne i jesenje akcije odvoza kabastog otpada.


Reciklažno dvorište - Smiljevići

U okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići nalazi se reciklažno dvorište, namijenjeno razvrstavanju, ali i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. Građani mogu u reciklažno dvorište da lično dostave različite vrste otpada: papir, plastiku, staklo, otpadne gume, metalni glomazni i sitni otpad, kabasti kućni otpad, ambalažu od drveta, krupni i sitni električni i elektronički otpad, fluorescentne cijevi, baterije i akumulatore. Oni koji to nisu u mogućnosti, mogu pozvati na broj 033 64 10 51 kako bi preduzeće “Rad” svojim vozilima prevezlo otpad na ovu lokaciju.

Radno vrijeme: radnim danima i subotom od 07.00 do 19.00 sati, te nedjeljom od 07.00 do 13.30 sati.

KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije