<

Provjerite stanje Vaših obaveza

Javne nabavke

18.09.2015

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA VRŠENJE USLUGA SERVISA I OPRAVKE
BROJ: 05-03-04-11925/15

28.08.2015

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU POTROŠNIH MATERIJALA ZA IZGRADNJU OBJEKATA, ODRŽAVANJE VOZILA I MEHANIZACIJE
BROJ: 05-03-04-10961/15

24.08.2015

Dopuna Plana javnih nabavki
PRIJEDLOG DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2015 GODINU IV

12.08.2015

TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVKA FILTERA ZA MOTORNA VOZILA I MEHANIZACIJU
BROJ JAVNE NABAVKE: 83-1-1-262-3-58/15

04.08.2015

Dopuna Plana javnih nabavki
PRIJEDLOG DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2015 GODINU III

04.08.2015

Dopuna Plana javnih nabavki
PRIJEDLOG DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2015 GODINU II

23.07.2015

TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVAKA SAMOHODNOG ELEKTRIČNOG USISIVAČA
BROJ: 05-03-03-9368/15

21.07.2015

TENDERSKA DOKUMENTACIJA Nabavka  rezervnih  dijelova za građevinsku mehanizaciju Bomag
BROJ: 05-03-04-9274/15

20.07.2015

TENDERSKA DOKUMENTACIJA Rezervni dijelovi za motorna vozila
BROJ: 05-03-04-9160/15

KJKP "RAD" d.o.o., Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, tel.:++387 33 658 038, fax:++387 33 654 480; ++387 33 656 812, e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije