E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza

E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza

Kontakti

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba
Informacije u vezi odvoza kućnog otpada
Centar i Stari Grad 033 658 038 lok. 146 / centar.starigrad@rad.com.ba
Novi Grad i Novo Sarajevo 033 408 277 / rjnovosarajevo@rad.com.ba, rjnovigrad@rad.com.ba
Ilidža, Hadžići i Trnovo 033 623 914, 033 420 350 / rjilidza@rad.com.ba
Ilijaš i Vogošća 033 400 476
Odvoz industrijskog otpada i usluge vanrednog odvoza otpada 033 408 293
Naplatna služba email: naplatna@rad.com.ba
Naplatni centar, H.Čemerlića 25, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 08:00-16:30 033 722 975
Centar za komunalne usluge, E.Šehovića 14, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 07:30-16:00; subota, 08:00 -14:00 033 643 618
Centar za komunalne usluge, Dobrinjske bolnice 15, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 07:30-16:00 033 549 430
Centar za komunalne usluge - općina Vogošća, Jošanička 80, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 08:00-16:00; četvrtkom do 18:00, subota neradna
Naplatna služba, Paromlinska 57, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 07:00-15:30 033 408 218 (fizička lica), 033 408 215 (pravna lica)
Zimska služba 033 408 234
Parkirališta i javne garaže,

Paromlinska 57, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 07:00-15:30

033 611 514
Pauk služba 033 665 548
Radna jedinica za ljetno održavanje javnih saobraćajnica 033 710 270, fax. 033 643 966
Odnosi s medijima 033 612 366
Odjeljenje za komercijalne poslove 033 658 038 lok. 228, komercijala@rad.com.ba
Odjeljenje za javne nabavke 033 408 214, fax. 033 654 480
RJ Kafilerija,

radno vrijeme: ponedjeljak-subota, 07:00-19:00

033 450 269, kafilerija@rad.com.ba
EKO- telefon 033 660 000
KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije