Provjerite stanje Vaših obaveza
Djelatnosti > Građevinsko održavanje i izgradnja javnih saobraćajnica

Građevinsko održavanje i izgradnja javnih saobraćajnica

Aktivnosti Pogona „Građevinskog održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica“ su:

- Sanacija i uređenje saobraćajnica,

- Horizontalna i vertikalna signalizacija,

- Rušenje bespravno izgrađenih objekata,

- Proizvodnja asfalta,

- Ativnosti u Zimskoj službi.

Osnovni proizvod je prodaja i ugradnja asfalta kroz izgradnju i sanaciju saobraćajnica (kolskih, pješačkih, biciklističkih staza i parkinga), izgradnju kišne kanalizacije kao i usluga postavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije. Aktivnosti na poslovima saobraćajne signalizacije obuhvataju horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na saobraćajnicama, kao i postavljanje uličnih prepreka, stubića i ograda.

Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata po nalogu Općinske građevinske inspekcije odnose se na rušenje bespravno izgrađenih objekata, dotrajalih objekata i djelova objekata.

Kupci usluga Pogona „Građevinskog održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica“ su prvenstveno Kanton Sarajevo, Općine u KS, a zatim pravna i fizička lica.


KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije