Provjerite stanje Vaših obaveza
Djelatnosti > Čišćenje i pranje javno-prometnih površina

Čišćenje i pranje javno-prometnih površina

KJKP "RAD" obavlja ručno i mašinsko čiščenje, kao i pranje javno-prometnih površina na području Sarajevskog kantona. Ove djelatnosti se obavljaju po Programu održavanja čistoće koji KJKP"RAD" priprema u saradnji s nadležnim općinskim organima i Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo (Sl. novine KantonaSarajevo 14/16, 43/16, 19/17 i 20/18). Aktivnosti čišćenja i pranja kolovoza i trotoara se svakodnevno obavljaju u tri smjene, a u skladu sa prethodno pomenutim Programom.
KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije