E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza

E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza
Djelatnosti > Asfaltna baza - proizvodnja vrućeg i hladnog asfalta

POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU I ISPITIVANJE KVALITETE ASFALTA KJKP “RAD” D.O.O. SARAJEVO

U sastavu KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo, egzistira Pogon “Građevinsko održavanje i izgradnja javnih saobraćajnica” u čijem je sastavu i RJ “Proizvodnja asfalta”. RJ “Proizvodnja asfalta” ima Postrojenje za proizvodnju asfalta kapaciteta 50 tona na sat. Proizvođač asfaltnog postrojenja je Tanaka Iron Works C.o. ltd. Japan. Postrojenje za proizvodnju asfalta nalazi se na lokalitetu Rajlovac, u ul. Bačići 25 Općina Novi Grad Sarajevo, u blizini nadvožnjaka Željezničke pruge Sarajevo – Zenica – Ploče. Postrojenje za proizvodnju asfalta je udaljeno od kružnog toka Bačići 1 km, prije skretanja na auto put A1, a udaljeno je od centra grada 8 km te ima tu pogodnost.
RJ “Proizvodnja asfalta” posluje na ovom lokalitetu od 1999.godine i ima svu potrebnu kvalifikovanu radnu snagu za kvalitetnu proizvodnju asfalta, kao i svu potrebnu dokumentaciju za proizvodnju istog, kao što su:

- Urbanistička dozvola

- Građevinska dozvola

- Upotrebna dozvola

- Okolinska dozvola

- Vodna dozvola

kao i ostalu potrebnu dokumentaciju za nesmetan i ekološki rad postrojenja, tako da poseban naglasak dajemo na Monitoringe (mjerenja):

- Monitoring voda

- Monitoring zraka

- Monitoring buka

RJ “Proizvodnja asfalta” na Postrojenju za proizvodnju asfalta proizvodi sljedeće vrste asfalta:

1. Asfalt od krečnjačkog materijala:

- BB 8k

- BB 11k

- AGNS 16

- AHNS 16

- AGNS 22

- AGNS 22s

2. Asfalt od eruptivnog (silikatnog) materijala:

- BB 11s

- AB 16s

- SBM 11

- SMA 16

3. Hladni asfalt

- BB 8k

4. Asfalt u boji

- BB 8k (crveni)

- AHNS 16 (crveni)

Mogu se raditi po zahtjevu kupca i neke vrste asfalta koji nisu navedeni.

Da bi proizvodili kvalitetan asfalt u krugu RJ “Proizvodnja asfalta” egzistira “Ispitna laboratorija” (Neovisna u sastavu KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo), koja obavlja sljedeće poslove za RJ “Proizvodnja asfalta”:

- Ispitivanje ulaznih sirovina za proizvodnju asfalta (frakcije, bitumen i filer);

- Izrada receptura za ranije navedene asfalte;

- Ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava za navedene asfalte.

Pored krečnjačkih i eruptivnih asfalta “Ispitna laboratorija” je napravila recepture za proizvodnju hladnog asfalta te smo postali lideri u proizvodnji istog, a kupci su iz cijele Bosne i Hercegovine. Hladni asfalt se koristi za zatvaranje udarnih rupa tokom cijele godine, a većinom u zimskom periodu kada se ne proizvodi standardni asfalt.

Svima dobro poznate rupe na kolovozu u stručnoj terminologiji nazivaju se “udarne rupe”.

Oštećenja na asfaltiranim površinama, koja nastaju kao posljedica intezivnog saobraćaja, tokom vremena od sitnih pukotina narastaju u velike i duboke rupe koje mogu biti veoma opasne naročito kada pada kiša i kada ih vozači ne vide jer su napunjene vodom. Zbog udarnih rupa najčešće stradaju poluosovine i vitalni dijelovi donjeg postroja kao i elementi upravljačkog mehanizma, što ekstremno ugrožava bezbjednost u saobraćaju i samu ispravnost vozila. Čekanje da stručne ekipe za odrzavanje puteva saniraju ostećeni kolovoz može da potraje, pogotovo u zimskom periodu kada njihovo djelovanje onemogućavaju niske temperature. Ali, i za to postoji efikasno rjesenje – HLADNI ASFALT moguće je nanijeti i na temperaturama do -26 °C i to veoma jednostavno!

HLADNI ASFALT je modifikovana hladna masa namijenjena za krpljenje asfaltnih i betonskih puteva, parkirališta i aerodromskih pista. Predstavlja mješavinu bitumena, kamenog agregata (granulacija 4-8 mm) i specijalnog aditiva koji ne dozvoljva da asfalt  očvrsne prije ugradnje.

HLADNI ASFALT za krpljenje kolovoza je sredstvo za popravku puteva u svim vremenskim uslovima, efikasan je do čak -26 °C, dakle u ekstremno hladnim zimskim danima, a djeluje podjednako dobro i u uslovima vrele klime, do +49 °C. Ovaj jedinstveni proizvod se izuzetno jednostavno koristi i ostaje gibak prilikom nanošenja na ostećeno mjesto na kolovozu. Brzo se vezuje za dno udarnih rupa.

HLADNI ASFALT omogućava radnicima za održavanje puteva da pored klasične metode sa vrelom smjesom asfalta, mogu mnogo jednostavnije hladnim nanošenjem ovog specijalnog asfalta, sanirati ostećenja na kolovozu tokom cijele zime, kada se najčešće i javljaju bezbrojne rupe na kolovoznim površinama. Čak i prilikom nanošenja konvencionalnim rasipačem za vrele smjese, hladan asfalt uspješno obavlja posao.

Hladni asfalt ne zahtjeva emulzionu oblogu za fiksiranje, a zbog svoje izdržljivosti, prijemčiv je i za površinsko nanošenje dodatnih slojeva materijala.

HLADNI ASFALT je idealan proizvod za ulice, autoputeve, parkirališta, dvorišta, aerodromske piste, a kada se nanese prihvata saobraćaj momentalno. Preporučuje se za korištenje i stručnim službama za održavanje puteva i pojedinačnim korisnicima kojima udarne rupe na ulici ispred zgrade stvaraju veliku buku koja je nesnosna naročito noću.

Hladni asfalt je pakovan u vrećama od 50 kg

U narednom periodu unaprijedit ćemo pakovanje, osim pakovanja u vreće, pakovanje će se vršiti u PVC kanti od 25 kg. Pored hladnog asfalta postali smo i pioniri u proizvodnji asfalta u boji (crveni). Napravljena je receptura.

“Ispitna laboratorija” osim zadataka koji obavljaju za RJ “Proizvodnja asfalta” vrši ispitivanja i za RJ “Održavanje i izgradnja saobraćajnica” na terenu, prije i poslije ugrađivanja asfalta.

“Ispitna laboratorija” radi po Standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006 i po tom Standardu je dobila Certifikat.

“Ispitna laboratorija” po tom Standardu vrši sljedeća ispitivanja:

- Ispitivanje podtla – dinamička deformacija (Evd);

- Ispitivanje nasipa – dinamička deformacija (Evd

- Ispitivanje nasipa – granulometrijski sastav, stepen neravnomjernosti i vlažnost

- Ispitivanje tampona – dinamička deformacija (Evd)

- Ispitivanje tampona – granulometrijski sastav, stepen neravnomjernosti i vlažnost

- Ispitivanje asfalta – receptura, usvojeni radni sastav i probna dionica (SMA, SBM)

- Ispitivanje asfalta – receptura, usvojeni radni sastav i probna dionica (AGNS, BB i AB )

- Ispitivanje asfalta – fizičko mehanička svojstva

- Ispitivanje asfalta – visina i zbijenost (kernovanjem)

- Ispitivanje asfalta – agregat (granulometrijski sastav)

- Ispitivanje asfalta – filer (granulometrijski sastav)

- Ispitivanje asfalta – bitumen (tačka razmekšanja i penetracije)

- Ispitivanje asfalta – ravnost (letvom od 3 i 4 m)

“Ispitna laboratorija” je registrovana da obavlja ispitivanja i za III lica.

Kontakt tel/fax
++387 33 453 003
KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije